HOÀNG QUA

Nguyên Tác : Minh Nguyệt Đang

Chuyển ngữ : Stormy

Biên tập : Bánh Bột

Thể Loại : Ngôn Tình Cổ Đại

••••••••

CHƯƠNG 33 : THUYỀN ĐÊM

1

2

3

4

5

6

7

8

—Hết chương 33—

Advertisements