HOÀNG QUA

Nguyên Tác : Minh Nguyệt Đang

Chuyển ngữ : Stormy

Biên tập : Bánh Bột

Thể Loại : Ngôn Tình Cổ Đại

••••••••

CHƯƠNG 34 : 

SỰ XA XỈ ĐÁNG NỔI GIẬN

1

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

—Hết chương 34—

(32) Thuyền 3 lá là loại thuyền chèo thường thấy trong phim, gồm 3 mảnh ván phía dưới và 2 bên, người chèo chuyền sẽ ngồi trước hoặc sau, giữa thuyền có chỗ trống để ngồi và không có mái. Thuyền ô bồng giống như thuyền 3 lá, nhưng phía trên lại có mái vòm.

 

Advertisements