HOÀNG QUA

Nguyên Tác : Minh Nguyệt Đang

Chuyển ngữ : Stormy

Biên tập : Bánh Bột

Thể Loại : Ngôn Tình Cổ Đại

••••••••

CHƯƠNG 35 : NGỌC PHỐI NGÓI

1

2

3

4

5

6

7

—Hết chương 35—

Huhu bữa giờ bị cấm cửa wp lun. Giờ mới vô được mừng gì đâu 😥 Tình hình là bạn Đồng Hề lại sắp làm chuyện tào lao rồi 😦

Advertisements